Форма для подання запиту

Форма для подання запиту
на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні
Комунального некомерційного підприємства «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради

 

Розпорядник інформації
Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

у письмовому вигляді електронною поштою телефоном                  факсом

 

 

фізична особа юридична особа об’єднання громадян без
статусу юридичної особи

 

Прізвище, власне ім’я (для фізичних осіб), найменування організації (для юридичних осіб), прізвище, власне ім’я представника (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)
Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача
Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

Прошу надати мені відповідь у визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації” строк. Відповідь надати (ознайомитись з документами):

Поштою електронною поштою факсом

ознайомлення з документами у спеціальному місці розпорядника інформації

Поштова адреса (якщо вибрано форму відповіді “поштою”)
Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді “електронною поштою”)

Факс (якщо вибрано форму відповіді “факсом”)
Посада, прізвище, власне ім’я представника запитувача (для юридичних осіб, фізичних осіб)
Дата запиту
Підпис (у разі подання запиту в письмовому вигляді)  Особистий підпис

Заповнюється в

Комунальному некомерційному підприємстві «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради

Посада, прізвище, власне ім’я, номер телефону, підпис працівника, що прийняв запит
Час та дата отримання запиту