НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОНКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ОБЛАСТІ

I. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДІЮЧИХ НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗА НАПРЯМОМ «ОНКОЛОГІЯ»:

1.1. Наказ МОЗ України від 22.01.1996 №10 «Про створення національного канцер-реєстру України».

1.2. Наказ МОЗ України від 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

1.3.Наказ МОЗ України від 30.12.1992 № 208 «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню».

1.4.Наказ МОЗ України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08.07.2006 р. за №686/12560. 

1.5. Наказ МОЗ України від 10.10.2007 № 629 «Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 за № 1222/14489.

1.6.Наказ МОЗ України від 28.07.2014 № 527«Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я № 157 від 26.01.2018.

1.7.Наказ МОЗ України від 19.03.2018 №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги».

1.8.Наказ МОЗ України від 17.09.2007 № 554 “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “онкологія”» із змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ від 30.07.2010 №645, від 29.04.2011 №247.

II. ВИТЯГ З НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 208 ВІД 30.12.1992 РОКУ «ПРО ЗАХОДИ ПОДАЛЬШОГО ПОКРАЩЕННЯ І РОЗВИТКУ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ»