Ліцензії та сертифікати

Акредитаційний сертифікат Серія МЗ №015610 Вища категорія. Строк дії сертифікату з 17 жовтня 2023 року по 16 жовтня 2026 року

Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії ліцензії з 20.12.2019 року по 20.12.2024 року.

Ліцензія на проживання господарської діяльності з медичної практики. Реєстраційне досьє від 30.01.2020 №449/Л. Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров’я України 26.02.2020 №554

Сертифікат на систему управління якістю. Відповідає вимогам: ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Строк дії сертифікату з 24 листопада 2023 року по 23 листопада 2026 року

Ліцензія №ОВ 010331 На право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Строк дії ліцензії з 04 серпня 2010 р. по 04 серпня 2027 року