Історія закладу

Історичні етапи розвитку медичного закладу «Житомирський обласний онкологічний диспансер»

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який забезпечує надання кваліфікованої онкологічної допомоги населенню та здійснює методичне керівництво організацією протиракової боротьби на території Житомирської області.

Житомирський обласний онкологічний диспансер має свою довгу історію, початок якої сягає у січень 1947 року. Тоді медичний заклад розпочав свою роботу і був розташований у двох одноповерхових стареньких будиночках на розі вулиць Великої Бердичівської і Шевченка. Свого власного ліжкового фонду диспансер не мав, хворі проходили стаціонарне лікування в лікарні обкому Червоного Хреста та в обласній лікарні. У диспансері здійснювалась організаційна, диспансерна та консультативна робота. В поліклініці прийом вели онколог, онколог-гінеколог та радіолог.

Очолювала перший в області онкодиспансер онколог-гінеколог Литвинцева Міра Олександрівна. В ті давні повоєнні часи, коли не існувало хіміопрепаратів, застосовувався метод лікування онкохворих внутрішньом’язовим введенням курячого білка. Міра Олександрівна дома тримала ку­рей, її родичі слідкували, коли кур­ка знесе яйце і ще тепле приноси­ли до диспансеру, а лікарі вводили хворим.

Першим онкологом закладу була Віленська Ніна Львівна, яка пройшла шляхами Великої Вітчизняної війни лікарем-хірургом.

В 1949 році в диспансері організовано патогістологічну лабораторію, першим лаборантом якої стала Коваленко Ганна Степанівна. Вона готувала патогістологічні препарати, які відправлялися на дослідження у Київ.

В 1951 році відкрилося стаціонарне відділення, в якому хворі отримували променеву терапію. Була придбана рентгендіагностична та рентгентерапевтична апаратура.

З метою наближення онкологічної допомоги до населення у м. Бердичеві у 1952 році організовано онкологічний диспансер з хірургічним блоком та рентгентерапевтичним відділенням. Цього ж року створено рентгентерапевтичний кабінет в м. Новограді-Волинському. Першими лікарями- рентгентерапевтами були Барік Зінаїда Мусіївна і Мельник Ніна Степанівна.

В 1964 році здано в експлуатацію типовий онкодиспансер зі стаціонаром на 120 ліжок. У закладі функціонували хірургічне, гінекологічне, гематологічне, радіологічне і поліклінічне відділення з усіма допоміжними службами: рентгендіагностичний кабінет, кабінет рентген-терапії; клініко-діагностична лабораторія, патанатомічне відділення з патогістологічною лабораторією.

Першими хірургами-онкологами були Маркус Зосим Маркович, Ільїн Іван Мусійович та Степаненко Віктор Іванович, Парамонов Зіновій Михайлович.

Онкогінекологічну службу зас­нувала Павша Галина Федорівна. Її естафету прийняла Ставська Юлія Юхимівна, яка протягом 22 років завідувала онкогінекологічним відділенням. Понад 10 років на чолі цієї служби стояла висококваліфікова­ний самовідданий спеціаліст Стрелецька Зоя Олександрівна.

Першим керівником і засновни­ком радіологічної служби була Пав­ленко Ольга Романівна. Багато років очолював цю службу Малиновський Вадим Петрович.

Засновником рентгендіагностичної служби був лікар-рентгенолог Рисінський Олександр Антоно­вич. Понад 14 років завідувала відділенням рентгендіагностики Ко­вальчук Світлана Дмитрівна.

Працівниками патологоанатомічної служби диспансеру з самого початку її заснування були Бочковський Франц Рафаїлович та Білошицький Микола Васильович.

Тридцять років клініко-діагностичною лабораторією завідувала Степаненко Раїса Терентіївна.

В 1964 році анестезіологічна служба була представлена лише од­ним анестезістом Аврамчуком Іва­ном Павловичем. У 1965 році була введена посада лікаря-анестезіолога і створена анестезіологічна група під керівництвом Капустя­на Леоніда Йосиповича.

В 1969 році відкрито хіміотера­певтичне відділення, яке понад 30 років очолювала Бердичевська Ніна Романівна.

При диспансері того часу існував пансіонат для амбулаторних хворих, які приїздили на консультації та обстеження.

Другим головним лікарем облонкодиспансеру став Дикий Микола Васильович, який самовіддано працював для розвитку закладу з 1968 по 1985 рік. Наступні шість років диспансер очолював Юхимович Микола Миколайович, який продовжував кращі традиції перших двох головних лікарів. За його керівництва в 1989 році було відкрито відділення інтенсивної терапії.

З 1991 року онкологічною службою області керував Гуля Борис Михайлович. З приходом молодого головного лікаря у диспансері залишились найкращі старі традиції і, поряд з цим, впроваджуються в життя найновіші методи досліджень і лікування онкологічних хворих.

З 2017 року по теперішній час керує диспансером заслужений лікар України Сабадаш Ігор Іванович. За його керівництва було здійснено реконструкцію медичного закладу. Зокрема зведено двоповерхову прибудову до існуючого чотириповерхового головного корпусу, що дало змогу збільшити площі приміщення та розширити можливості закладу. Також проведено капітальний ремонт та оновлено гінекологічне, мамологічне, хірургічне, хіміотерапевтичне, поліклінічне та клініко-діагностичне відділення, розширено лабораторію, встановлено нову сучасну медичну техніку для діагностики, облаштовано сучасні перев’язувальні, створено ендоскопічне відділення тощо.

Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради став сучасним багатопрофільним спеціалізованим медичним закладом надання допомоги онкологічним хворим. Наразі онкологічний диспансер складається з поліклінічного відділення, стаціонару та денного стаціонару.

На теперішній час роботу закладу забезпечують 403 працівники. Серед лікарів працює два канди­дати медич­них наук – лікар-гінеколог-онколог Кравчук Віктор Вільгельмович та лікар-гінеколог-онколог Кошмеринська Аліна Миколаївна.

На сьогодні диспансер має всю необхідну діагностичну і лікувальну сучасну техніку та обладнання. В диспансері застосовуються сучасні прогресивні методи діагностики та лікування хворих, що дозволяє вчасно виявити онкопатологію, значно покращити якість життя онкологічним хворим.