В УКРАЇНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ 1 МЛН. ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

В Україні впродовж останнього десятиліття спостерігається суттєве зростання онкологічної захворюваності та смертності. Наша держава належить до країн, де рівень онкологічної смертності є надзвичайно високим та причиною 15 % смертності у загальній структурі смертності населення і поступається за показниками лише серцево-судинним захворюванням. При дослідженні вікової структури смертності відмічено 40% померлих чоловіків у працездатному віці і 20% жінок, що негативно впливає на трудовий потенціал країни.

За даними МОЗ України, в країні налічується близько 1 млн. хворих на злоякісні новоутворення, з них близько 6 тис. дітей. При цьому показники захворюваності мають тенденцію до зростання як серед дорослого населення, так і серед дитячого населення.

Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення серед дорослого населення та близько 1 тисячі серед дітей, хворих на злоякісні новоутворення з уперше в житті встановленим діагнозом.

ПЕРЕМОЖЕМО РАК РАЗОМ!