ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ПО БОЛЮ

ТЕЗИСИ 17-ГО ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ ПО БОЛЮ В АМЕРИКАНСЬКОМУ БОСТОНІ

США, БОСТОН, 12 – 16 вересня 2018 р.

РОЛЬ ОПІОЇДІВ У ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО РАКОВОГО БОЛЮ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ.

TНЕ ROLE OF OPIOIDS IN THE TREATMENT OF CHRONIC CANCER PAIN: THE UKRAINIAN REALITIES.

Ігор Радчук¹, Іван Лісний²

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирського обласного онкологічного центру, Житомир, Україна¹. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Національний інститут раку, Київ, Україна²